Veliki otvoreni parking, otvoren je 24 sata i nalazi se sa panoramske strane hotela sa mogućnošću parkiranja 20 automobila i jednog autobusa.