Organizovanje kongresa, sastanaka, predavanja. Kompletna prateća oprema. Maksimalni kapacitet kongresne sale je 150 mesta.
Kompletan ketering i usluge smeštaja za učesnike.